top of page

 מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות הפרטיות של אתר ק.ל.ס מימון רכב בע"מ

זוהי מדיניות הפרטיות של ק.ל.ס מימון רכב בע"מ ("ק.ל.ס" או כל פנייה בגוף ראשון).


ק.ל.ס הינה חברה בקבוצת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, המחזיקה ברישיון מורחב למתן אשראי (מ.ר. 54849) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. החברה מעמידה הלוואות ללקוחות יחידים ותאגידים לצורך מימון רכישה של רכבים מיבואנים וסוכנויות למכירת רכב. בנוסף לכך, החברה מספקת שירותי ייעוץ וליווי לקבלת מימון מגורמי מימון שונים (כגון בנקים) וכן עוסקת בסחר ברכבים מסחריים (מכירה וקנייה) בהתאם לרישיון סחר ממשרד התחבורה.("השירותים").


המדיניות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומעבדים מידע אישי אודותיך במסגרת הפעילות באתר האינטרנט שלנו (בכתובת: https://www.kls.co.il להלן: "האתר") ובשאר האפיקים דרכם אנחנו פועלים (כגון אינטרקציה פרונטלית עם נציגים שלנו, התכתבויות איתנו בדוא"ל, שיחת טלפון, מסרונים, פלטפורמות למילוי מסמכים באופן דיגיטלי, ופלטפורמות מסרים מידיים אחרות, כולל WhatsApp) במסגרת מתן השירותים או בקשר אליהם. מדיניות זו חלה על עיבוד מידע אודותייך ולכן אנו ממליצים לך לקרוא אותה בעיון.


אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר ומאינטרקציה איתנו. בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: sherut@kls.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו. 


ייתכנו שינויים במדיניות הזו והמדיניות המעודכנת תחול לגביך מיד עם פרסומה באתר וללא צורך בעדכון נוסף.  
חלק מהניסוחים במסמך זה הם בלשון זכר, אך מדיניות זו מתייחסת כמובן גם לכן, הנשים.

כללי
אנו מציעים לך מידע אודות השירותים שלנו, גישה לטפסים דרושים ולפרטי התקשרות עימנו.

הפעילות שלנו כרוכה כמובן בעיבוד של מידע אישי, שנאסף באמצעים שונים ולמטרות כמו אספקת השירותים שלנו, תפעול שלהם, מחקר, ושיווק.

איסוף מידע
לשם התקשרות עמנו אתה נדרש למסור פרטים חיוניים מינימאליים בלבד.

נאסוף מידע ממספר מקורות, כולל ממך באופן ישיר, באמצעות כלי איסוף מידע אוטומטיים או דרך קבלת מידע מצדדים שלישיים. שים לב, אם אתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא שהם מסכימים לכך ולאמור במדיניות פרטיות זו.


איסוף המידע נעשה, בין היתר, דרך האתר שלנו או באמצעות אמצעי התקשרות האחרים שלך איתנו (כגון מסירת פרטים לנציג פרונטלי, דוא"ל, שיחת טלפון, מסרונים, פלטפורמות למילוי מסמכים באופן דיגיטלי ופלטפורמות מסרים מידיים אחרות), ברוב המקרים של בקשת פרטים ממך, נבקש שתמסור פרטים כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים בקשר לפנייתך.


לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור לנו את המידע, אך אי מסירתם עלולה למנוע מאיתנו לתת לך שירותים, ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך.


מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך. 

עליך למסור פרטים נכונים בלבד
על מנת שנוכל לענות לפנייתך עליך למסור פרטים נכונים, מעודכנים ומדויקים.

יצירת קשר עימנו מחייבת אותך למסור פרטים מזהים. ללא פרטים נכונים נתקשה לספק מענה לפנייתך. פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו באפשרותנו להשיב לך או לספק לך את השירות המבוקש.


אין למסור פרטים מטעים.

המידע שאנחנו אוספים
אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו.

במהלך שימושך באתר ובמסגרת התקשורת איתנו באמצעים נוספים, אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו.


נאסוף מידע שתמסור לנו באתר ובכל אמצעי התקשורת האחרים איתנו (כגון מסירת פרטים לנציג פרונטלי, דוא"ל, שיחת טלפון, מסרונים, צ'אט במלל חופשי באתר, פלטפורמות למילוי מסמכים באופן דיגיטלי ופלטפורמות מסרים מידיים אחרות), בין היתר, נאסוף מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מספר זהות, מען, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שימושך בשירותים שלנו; מידע פיננסי, כולל מידע על חובות ומידע ממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל; מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך בחינת בקשתך להלוואה וכן לצורך ייעוץ וליווי בקבלת מימון מגורמי מימון שונים וכן לצורך זיהוי ואבטחה; מידע מהקלטות שיחות טלפוניות ומידע שמסרת לנו באפיקים אחרים; וכן מידע שזמין לנו על פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה וממאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי.


אם אתה מספק לנו מידע על אנשים אחרים (למשל בן משפחה), עליך לידע אותם מראש על כך שתמסור את פרטיהם, ולקבל את הסכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו.


ייתכן ונאסוף מידע אודות עצם כניסתך או פעילותך באתר. במקרים מסוימים, כמו בצ'אט באתר, אתה יכול למסור לנו מידע שתבחר לשתף איתנו, כשבאחריותך לוודא כי סוג המידע שתמסור תואם את אפיק פנייתך אלינו.

מדוע אנו אוספים את המידע?
אנו אוספים מידע כדי לספק לך את שירותי האתר וק.ל.ס, לייעל ולטייב את השירותים ועל מנת לשמור על קשר איתך ולפנות אליך.

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לתקשר איתך, לספק לך ולמשתמשי האתר האחרים את השירותים, לשפר את השירותים ואת חוויית המשתמש בערוצי התקשורת השונים של ק.ל.ס וכן לצרכי פעילות ק.ל.ס, לרבות פעילות הקשורה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה של האתר ושאר אפיקי ההתקשרות בהם ק.ל.ס פועלת ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר ולשאר שירותי ק.ל.ס, ייעול שלהם, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים וכן בפעילות הקשורה לשירותים, ובכלל זה ייעוץ, ליווי וטיפול בבקשות להלוואות ותפעולן. נשתמש במידע גם למטרות סקרים ומחקר שלנו. כמו כן, נשתמש במידע כדי לעמוד איתך בקשר באמצעים שונים כגון אינטראקציה פרונטלית עם נציגים שלנו, התכתבויות איתנו בדוא"ל, שיחת טלפון, מסרונים ופלטפורמות מסרים מידיים אחרות כולל WhatsApp. בנוסף נשתמש במידע כדי להתאים את השירותים שלנו אלייך. נוכל גם להשתמש במידע שנאסוף אודותייך כדי לפנות אליך בהודעות, לרבות הודעות בעלות אופי שיווקי ופרסומי, כולל פרסום מותאם אישית, באמצעי הקשר שמסרת, וביניהם מסרון ודוא"ל, אלא אם ביקשת אחרת באמצעות פנייה אלינו לכתובת sherut@kls.co.il או בדרך שבה נשלחה אליך הפנייה. שים לב, כי במקרים מסויימים גם לאחר פנייה כאמור נמשיך לשלוח לך הודעות שהדין מתיר לנו או מאפשר לנו לשלוח גם ללא הסכמתך.


לעיתים נשלח אלייך סקר או משוב, וסקר כאמור יישלח אלייך לאחר סיומה של אינטראקציה שקיימת עימנו, באמצעי הקשר שציינו לעיל ופלטפורמות מסרים מידיים אחרות כולל WhatsApp, לצורכי בקרה שלנו ושיפור השירותים שלנו, וכדי לקבל ממך פידבק ביחס לחוויית לקוח. השתתפותך בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי, וניתן לבחור שלא להשיב אליהם. 

עם מי אנחנו משתפים את המידע?
אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם חברות אנליטיקה, וחברות המסייעות לנו לספק לך את השירותים שלנו.

אנחנו עשויים לשתף את המידע עם חברות אחרות, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות שלנו לאיסוף המידע. בכלל זה ייתכן ונשתף את המידע שלך עם גופים שונים שמספקים לנו שירותי אנליטיקה, לצרכים פנימיים שלנו. בנוסף, ייתכן ונשתף את המידע שמסרת לנו עם חברות המסייעות לנו לספק לך את השירותים שלנו.

 
כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.


אנו עשויים להעביר מידע גם במסגרת שינוי עסקים, שינוי מבנה ארגוני, מיזוג או משא ומתן למהלך כאמור, והכל בתנאי שמקבל המידע יתחייב להחיל על עצמו את הוראות הדין בעניין הגנת הפרטיות. 

היכן נשמר המידע?
המידע שלך נשמר אצל ספקי אירוח בארץ או בחו"ל.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב שלנו, וכן אצל ספקים שונים, כולל ספקי שירותי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, וזאת גם במדינות שבהן רמת ההגנה על הפרטיות פחותה מזו הקבועה בישראל.

משך הזמן שבו נשמור את המידע
אנו נשמור את המידע אודותיך רק ככל שנדרש לכך.

אנו נשמור את המידע רק למשך הזמן שמידע זה דרוש לנו או שאנו מחוייבים לשמור אותו על פי הדין החל עלינו. לדוגמה, על מנת לספק לך שירות שאתה מבקש מאיתנו, כדי לספק לרשויות מידע שאנו נדרשים למסור להן, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי או למטרות תיעוד וארכוב. 

נוהגי פרטיות של אתרים אחרים
הפניות לאתרים אחרים.

מדיניות הפרטיות הזו נוגעת לפעילות באתר ולפעילות באמצעי התקשרות ישירים אחרים שלנו איתך בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים – שם הפעילות איננה מנוהלת על ידינו ובהתאם, נוהגי הפרטיות שלהם יכולים להיות שונים. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, מומלץ לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו, במקרה של הפנייה כאמור.

קוקיות (cookies) וכלי איסוף מידע דומים
באפשרותך להימנע מאיסוף מידע עליך על ידי מערכות לניתוח נתונים.

אנחנו משתמשים בכלי ניתוח נתונים, מדידה ופרסום, כולל כלים שמאפשרים פרסום מותאם אישית. כלים אלה הם של צדדים שלישיים כמו החברות Google ו-Meta (Facebook) ("הצדדים השלישיים"). אנו והצדדים השלישיים עשויים להציב במחשב שלך Cookies וכן טכנולוגיות שונות כגון Pixel ומשואות רשת (Web beacons), אשר יאספו מידע אודותיך מהאתר וממקומות אחרים באינטרנט, לצרכי תפעול, מדידה ופרסום מותאם, כולל שלהם, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. למידע נוסף על איסוף המידע אודותיך ועיבודו על ידי הצדדים השלישיים: https://www.google.com/policies/privacy ; www.facebook.com/policies/cookies 

באפשרותך להימנע מאיסוף המידע אודותיך באמצעות הכלים המפורטים בסעיף זה, באמצעות מספר דרכים:

 

  • תוכל לעשות זאת ידנית באמצעות ההגדרות בדפדפן/מכשירים שלך;

  • שימוש בכלים אוטומטיים הנגישים לשימוש חופשי:
    כגון http://www.aboutads.info/choices או https://youradchoices.com/control

  • התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on וגם באמצעות הפורטל Ad Settings (google.com). 
     

הבחירה שבידך
נתונה לך בחירה באשר לניהול המידע שלך.

אנחנו מקנים לך בחירה בנוגע לניהול המידע שלך המעובד בק.ל.ס. כך לדוגמה, הנך נדרש להזין את הפרטים המינימאליים על מנת להתקשר עמנו ובאפשרותך לבקש את מחיקת פרטיך. (לתשומת הלב: משך תהליך מחיקת מידע כפוף למגבלות ואילוצים טכנולוגיים של מערכת האתר. כמו כן, אנחנו רשאים לשמור אצלנו העתק מן הפרטים שמסרת לצורכי בקרה ותיעוד) 


בנוסף, עומדת לרשותך זכות לעיין במידע שעליך, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981, השמור במאגרינו, ובמקרים מסויימים לבקש את תיקונו או מחיקתם של פרטים שגויים, או לא מעודכנים.

אבטחת מידע
אנו מאבטחים ומגנים על המידע שלך.

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. כך לדוגמה, ספקי אתרי האירוח של מאגרי האתר מיישמים מערכות לאבטחה פיזית ולמידור הגישה לאתר.


עם זאת, המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.


אנו נוקטים אמצעי אבטחה מקובלים בתחום העיסוק שלנו, אולם האחריות לאבטחת המידע חלה גם עלייך. כך למשל, באחריותך להתאים את תוכן פנייתך לאפיק הפנייה אלינו. לדוגמה, אם אינך משתמש באמצעי אבטחה בתיבת הדוא"ל שלך, יתכן שכדאי שתפנה אלינו באפיק אחר בפנייה שקשורה במידע רגיש לגבייך. 

בנוסף, אנו ממליצים לך להתחבר רק מאמצעי מאובטח ומוגן בזהות חזקה וברכיב הגנה. אין למסור פרטים מזהים ואישיים מעבר לנדרש.


בכל חשד לאירוע אבטחה יש לפנות ל sherut@kls.co.il.

פניות
אנו כאן בשבילך

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: sherut@kls.co.il.

עודכן לאחרונה ביום: 29.02.2024

bottom of page