top of page

ליווי לקבלת מימון

מחפש מימון לרכב פרטי או מסחרי מבנקים ו/או גופי אשראי נוספים?

הכל יהיה יותר קל עם המקצוענים של  ק.ל.ס מאחוריך.


חברתנו מציעה את ניסיונה וכוחה לכל לקוחותיה. 
ליווי צמוד ומקצועי במציאת פתרון המימון הנכון עבורך מול בנקים וגופים אשראי נוספים. 


המקצוענים שלנו ינהלו עבורך משא ומתן, יסייעו בבירוקרטיה, וילוו אותך עד תום חיי ההלוואה.
כי יחד עם המקצוענים של ק.ל.ס הכל קל, מהיר ופשוט יותר.

ק.ל.ס מימון רכב 
מחברים את הכח שלנו להצלחה שלך

ק.ל.ס מחזיקה ברישיון למתן אשראי (מורחב) מס' 54849 מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים) התשע"ו – 2016. במסגרת רישיונה, החברה מעמידה הלוואות ללקוחות פרטיים, ולתאגידים אגב רכישה של רכבים פרטיים, אופנועים, אוטובוסים, רכבים מסחריים וכלי צמ"ה, חדשים ומשומשים הנמכרים ע"י יבואני רכב או סוכנויות יד 2 למכירת רכבים.

הגורם המפקח על החברה: רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

צריכים ליווי מקצועי ואמין
לקבלת מימון?

פנייתך נשלחה בהצלחה

פרטים אישיים שתמסור ישמרו במאגר המידע של ק.ל.ס מימון רכב בע"מ וישמשו את ק.ל.ס מימון רכב בע"מ עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי באמצעות פנייה לחברה. לידיעתך, המידע שהחברה מחזיקה אודותייך והמידע שמסרת במסגרת טופס זה מנוהל במאגרי המידע של החברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אנא הקפד להתאים את תוכן פנייתך לאפיק הפנייה אלינו.

bottom of page