מ.ר נש″פ 54849
		ק.ל.ס מימון רכב סע″מ
		רח' המסגר 52, ת″א 6721420

מדיניות הפרטיות של אתר ק.ל.ס מימון רכב בע"מ

 

זוהי מדיניות הפרטיות של ק.ל.ס מימון רכב בע"מ, לרבות באתר שלה ("ק.ל.ס" או "האתר").

ק.ל.ס הינה חברה בקבוצת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, המחזיקה ברישיון מורחב למתן אשראי (מ.ר. 54849) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. החברה מעמידה הלוואות ללקוחות יחידים ותאגידים אגב רכישה של רכבים מיבואנים וסוכנויות למכירת רכב. בנוסף לכך, החברה מספקת שירותי ייעוץ וליווי לקבלת מימון מגורמי מימון שונים (כגון בנקים).

 

המדיניות מתארת את האופן שבו אנו - מנהלי ובעלי האתר, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

 

מדיניות הפרטיות חלה עליך גם אם לא הזנת את פרטייך באתר על מנת ליצור עימנו קשר, למעט הוראות החלות על משתמשים המבקשים ליצור עימנו קשר בלבד.

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@kls.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

 

ייתכנו שינויים במדיניות הזו בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לכל מדיניות חדשה. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

 

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן של המקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו מתייחסת כמובן גם לכן, הנשים.

 

תקציר מדיניות הפרטיות יספק לך הצצה ברורה ומהירה על הנהלים שלנו. אנא קח את הזמן לעיין במדיניות המלאה.

 

 

כללי

האתר משמש כפלטפורמה להנגשת מידע אודות השירותים שלנו, גישה לטפסים דרושים ולפרטי התקשרות עימנו.

על מנת ליצור קשר עימנו עליך למסור פרטים נדרשים אודותיך. מדיניות זו מלמדת על המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנחנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

 

 

מסירת פרטים

בעת יצירת קשר עימנו באמצעות האתר נבקש ממך למסור פרטים, כדוגמת: שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים הכלולים בתוכן פנייתך.

 

לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור לנו את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא למלא אותם לא נוכל ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך.

 

מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

 

 

עליך למסור פרטים נכונים בלבד

יצירת קשר עימנו, באמצעות האתר, מחייבת אותך למסור פרטים מזהים. ללא פרטים נכונים נתקשה לספק מענה לפנייתך. פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו באפשרותנו להשיב לך או לספק לך את השירות המבוקש.

 

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, מוצהר על ידך שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.

 

 

המידע שאנחנו אוספים במהלך הפעילות שלך באתר

במהלך שימושך באתר אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו.

 

ייתכן ונאסוף מידע אודות עצם כניסתך או פעילותך באתר, כאשר מידע זה ישמר באופן אנונימי וישמש לצרכים סטטיסטיים בלבד.

 

 

מדוע אנו אוספים את המידע?

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשי האתר האחרים את השירות, וכן לצרכי פעילות ק.ל.ס, לרבות פעילות הקשורה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר וכן בפעילות הקשורה לשירותינו, ובכלל זה טיפול בבקשות להלוואות ותפעולן. נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות, לרבות הודעות בעלות אופי שיווקי ופרסומי ולספק לך מידע נוסף בנוגע לשירותי קלס והגופים הקשורים אליה.

 

 

עם מי אנחנו משתפים את המידע?

אנחנו עשויים לשתף את המידע עם חברות אחרות, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות שלנו לאיסוף המידע. בכלל זה ייתכן ונשתף את המידע שלך עם חברות אנליטיקה, לצרכים פנימיים ולגיטימיים של הנהלת האתר. בנוסף, ייתכן ונשתף את המידע שמסרת לנו עם חברות המסייעות לנו לספק לך את השירותים שלנו.

 

כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.

 

 

מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך, שלא נחשפו ממילא בפומבי במהלך השימוש שלך באתר.

 

 

שינוי המבנה התאגידי של ק.ל.ס מימון רכב בע"מ

גם במקרה בו נשנה את המבנה התאגידי שלנו, אתר זה ימשיך לדבוק בעקרונות מדיניות פרטיות זו, ולאסוף ולהשתמש במידע האישי שלך רק בהתאם לכתוב בה.

 

 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב שלנו, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, עשוי להיאסף ולהישמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות אנליטיקה). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

 

 

משך הזמן שבו נשמור את המידע

אנו נשמור את המידע רק למשך הזמן שמידע זה דרוש לנו או שאנו מחוייבים לשמור אותו על פי הדין החל עלינו. לדוגמה, על מנת לספק לך שירות שאתה מבקש מאיתנו, כדי לספק לרשויות מידע שאנו נדרשים למסור להן, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי או למטרות תיעוד וארכוב.

 

 

נוהגי פרטיות של אתרים אחרים

מדיניות הפרטיות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים – שם הפעילות איננה מנוהלת על ידינו ובהתאם, נוהגי הפרטיות שלהם יכולים להיות שונים. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, מומלץ לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו.

 

 

מערכות לניתוח נתונים

אנחנו משתמשים בכלי פרסום וניתוח נתונים כדוגמת האתר Google Analytics של חברת Google. כלים אלה מציבים במחשב שלך Cookie שנשלטת ומנוהלת על ידם. החברות המפעילות כלים אלה עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.

 

 

הבחירה שבידך

אנחנו מקנים לך בחירה בנוגע לניהול המידע שלך באתר. כך לדוגמה, הנך נדרש להזין את הפרטים המינימאליים על מנת להתקשר עמנו ובאפשרותך לבקש את מחיקת פרטיך. (לתשומת הלב: משך תהליך מחיקת מידע כפוף למגבלות ואילוצים טכנולוגיים של מערכת האתר. כמו כן, אנחנו רשאים לשמור אצלנו העתק מן הפרטים שמסרת לצורכי בקרה ותיעוד.)

בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגרינו ולבקש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים.

 

 

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. כך לדוגמה, ספקי אתרי האירוח של מאגרי האתר מיישמים מערכות לאבטחה פיזית ולמידור הגישה לאתר.

 

עם זאת, המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

 

פניות

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@kls.co.il.

 

 

עודכן לאחרונה ביום: 20.10.2021

משרד ראשי והנהלה ק.ל.ס מימון רכב בע”מ  ו  המסגר 52 ת"א | טל: 03-5689874 ו פקס:03-9488561 ו דוא”ל: info@kls.co.il

משרד משני ו כתובת: היוזמה 2 טירת הכרמל  | טל: 04-8130800 ו פקס: 04-8584433 ו דוא”ל: info@kls.co.il

 

הצהרת נגישות  |  מדיניות הפרטיות

אי עמידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. מתן המימון כפוף לאישור החברה ולבדיקת נתונים פיננסיים ואחרים על הלקוח. החברה לא חייבת לאשר את מתן המימון ללקוחות שלא יעמדו בקריטריונים שהוגדרו על ידה, על פי שיקול דעתה. תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בינך לבין החברה.

הפעל נגישות

בניית אתרים

בניית אתרים