מ.ר נש″פ 54849
		ק.ל.ס מימון רכב סע″מ
		רח' המסגר 52, ת″א 6721420

חיווי אשראי

 

הנדון: הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
 

הרינו להודיעך כי לשם בחינת בקשתך לקבלת אשראי לפי הסכם ההלוואה או מתן ערבות להסכם זה, החברה פונה ללשכת האשראי, קופאס בי.די.אי בע"מ ("לשכת האשראי"), לצורך קבלת חיווי אשראי אודותיך. לשם מתן החיווי הנ"ל, תגיש לשכת האשראי לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי אודותיך הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל שהוקם לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

 

בברכה,

 

ק.ל.ס מימון רכב בע"מ

מ.ר 54849

 

 

 

 

تحية وبعد،

الموضوع: إشعار بشأن الحصول على تقييم ائتمان

نعلمك بهذا أنه لغرض النظر في طلبك للحصول على الائتمان بموجب اتفاقية القرض أو لمنح كفالة لهذه الاتفاقية ، ستتوجه الشركة إلى دائرة الائتمان، كوفاس بي.دي.آي م.ض ("دائرة الائتمان") للحصول على تقييم الائتمان الخاصة بك. للحصول على تقييم الائتمان، ستقدم دائرة الائتمان طلبًا إلى بنك إسرائيل للحصول على بيانات الائتمان الخاصة بك، المتوفّرة في قاعدة بيانات الائتمان الخاصة ببنك إسرائيل والتي أنشِأت بموجب قانون بيانات الائتمان، لسنة 2016.

 

 

مع الاحترام،

ك.ل.س. لتمويل السيّارات م.ض

ترخيص رقم 54849

משרד ראשי והנהלה ק.ל.ס מימון רכב בע”מ  ו  המסגר 52 ת"א | טל: 03-5689874 ו פקס:03-9488561 ו דוא”ל: info@kls.co.il

משרד משני ו כתובת: היוזמה 2 טירת הכרמל  | טל: 04-8130800 ו פקס: 04-8584433 ו דוא”ל: info@kls.co.il

 

הצהרת נגישות  |  מדיניות הפרטיות  |  חיווי אשראי

אי עמידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. מתן המימון כפוף לאישור החברה ולבדיקת נתונים פיננסיים ואחרים על הלקוח. החברה לא חייבת לאשר את מתן המימון ללקוחות שלא יעמדו בקריטריונים שהוגדרו על ידה, על פי שיקול דעתה. תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בינך לבין החברה.

הפעל נגישות

בניית אתרים

בניית אתרים